Print
Category: Elliott Wave Article
Hits: 1459

สิ่งแรกที่ต้องทราบก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา Elliott Wave ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคลื่นหรือ Relationships เราจะใช้ตัวเลขสัดส่วน Fibonacci เข้ามาช่วยกำหนดสัดส่วนเราเรียกรวมกันว่า Fibonacci Relationships ซึ่งก่อนที่จะใช้เครื่องมือชนิดนี้ได้ จำเป็นที่จะต้องฝึกมองและรู้จัก สูงสุด-ต่ำสุด (High-Low) อย่างดีเสียก่อนครับ

(Fibonacci คืออะไรค้นได้จากอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้เนื้อหาเยิ่นเย้อมากเกินความจำเป็น ขออนุญาตข้ามเนื้อหาส่วนนี้ไปครับ)

มาเริ่มกันเลยครับ

ตัวเลขสัดส่วน Fibonacci ที่นิยมและมีความแม่นยำแบ่งเป็น

1. พบบ่อย 38.2, 50, 61.8, 100, 161.8 และ 261.8

2. พบบ้างบางครั้งคราว 80, 123.6, 138.2, 150, 200 และ 238.2

 

คลิกที่รูปเพื่อรับชมคลิปทาง Youtube

  

Internal Relationships คือการเปรียบเทียบสัดส่วนคลื่นที่ไปในทิศทางเดียวกัน (แตกต่างกับการปรับฐานซึ่งเปรียบเทียบคลื่นที่เป็นทิศทางตรงข้ามกัน) คือหลังจากที่คลื่น x ปรับฐานเป็นคลื่น y และเมื่อคลื่น y จบลงราคาได้วิ่งไปตามทิศทางเดิมคือวิ่งขึ้นกลายเป็นคลื่น z ซึ่งคลื่น z นี้จะมีทิศทางเดียวกับคลื่น x ดังรูป และ x กับ z ก็จะมีความสัมพันธ์หรือเป็นสัดส่วนกันตามตัวเลข Fibonacci ที่มักพบได้บ่อยที่สุดคือ 61.8, 100, 161.8 และ 261.8%

รูปบนนี้แสดง Internal Relationships แต่ให้คลื่นถัดมาเป็นตัวตั้งคือให้ z เป็นตัวตั้ง (100%) ให้ x เป็นสัดส่วนกับ z (นิยมใช้ในการตรวจสอบรูปแบบย้อนหลังใน Elliott Wave เท่านั้น)

External Relationships แนวคิดการเปรียบเทียบสัดส่วนเดียวกับ Internal Relationships ต่างกันที่จุดเริ่มต้นของคลื่นที่สองเท่านั้น ดังรูปด้านบนระยะของคลื่น z จะไม่ใช้จาก y ถึง z เหมือนกับการวัดแบบ Internal Relationships แต่จะใช้จุดสิ้นสุดของ x เป็นจุดเริ่มต้นของ z ดังรูปด้านบน

รูปบนคือ External Relationships ที่ให้คลื่น z เป็นตัวตั้งและคลื่น x ก็จะเป็นสัดส่วนกับคลื่น z

 

 
* Internal Relationships นิยมใช้ทั่วไป หากเป็นทฤษฎี Elliott Wave ก็จะใช้กับรูปแบบ Standard
** External Relationships จะใช้กับทฤษฎี Elliott Wave ที่เป็นรูปแบบ Non-standard ซึ่งวิธีการใช้งานค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าแบบ Internal ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่อง Elliott Wave เป็นอย่างดีการใช้งานการเปรียบเทียบลักษณะนี้จึงจะมีประสิทธิภาพ

 

ขอให้เพื่อน ๆ นักลงทุนทุกท่านอ่านบทความจบแล้วก็ร่ำรวย ๆ สุขกายสบายใจทุกท่านครับ ^/\^ ...