Print
Category: Work Shop
Hits: 908

*บทความนี้ผมคัดลอกมาจากเว็บเก่าที่อัพเดทไว้เมื่อเดือน พ.ย. 2556 ตามลิงค์เดิมนี้ครับ ตอบคำถามนับSET

รูปบนผมตีกรอบเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาของการนับแบบนี้

อธิบายตามหลักการวิเคราะห์ Elliott Wave ได้ดังนี้ครับ

           1) คลื่น 1 2 3 จะเกิดเร็วจบเร็วและมักเป็นรูปแบบ Simple หรือ Mono-wave นั่นแหร่ะ 
           2) จะต้องเกิดคลื่น 4 ขนาดใหญ่มาก ๆ บางครั้งใหญ่เกิน 3 เท่าของของ 2 (เป็นรูปแบบเดียวที่ยอมให้ผิดกฏเรื่อง Degree)   
           3) ด้วยความที่คลื่น 4 มีขนาดใหญ่ (เพื่อดันคลื่น X5 ให้ยาวมากๆ) คลื่นย่อยของ 5 บางครั้งอาจจะใช้ราคาเท่ากับคลื่น 2 ได้
          4) ต้องเกิดคลื่น 4 ตัวใหญ่ ๆ ซึ่งคลื่น 4 นี้ถ้าเป็นรูปแบบ Triangle จะให้เป้า 100% ของ 0-3 External ถ้าเป็น Flat ให้เป้า 161.8% ของ 0-3 External และถ้าเป็น Running   Flat ให้เป้า 261.8% ของ 0-3 External  ......ทั้งหมดนี้คือลักษณะเฉพาะของคลื่น 5th Extension นักเรียนจะต้องจำให้ได้ เพื่อนำรูปแบบมาคำนวณหาเป้าหมายราคาต่อไป