EUR/USD 08.09.16

  • สำหรับ Forex คู่ EUR/USD นี้มาดูภาพใหญ่หน่อยครับคือ H4 หรือ Daily ก็ได้ครับ
  • มองเป้าของ Double Flat คือ 61.8% ดังรูป ซึ่งตรงกับยอดแนวต้านเก่า เพื่อน ๆ อาจใช้ยอดเก่านี้เป็นเป้าออกก็ได้ไม่ผิดกติกาครับ

 

www.advance-elliottwave.com