เรียนลัด Elliott Wave

 

ส่วนเสริม 1 ใช้ดูว่าคลื่น Z จบได้หรือยัง

 

วิธีการคือให้ขีดเส้นเทรนไลน์ 0-Y เส้นนี้จะเป็น Base Line ต่อมาให้ขีดเส้นผ่านจุด X โดยให้ขนานกับเส้น 0-Y ดังรูป และพิจารณาดังนี้

 

1. รูปแบบที่สามารถจบได้

รูปบนแสดงถึงคลื่น Z ที่สามารถจบได้คือคลื่น Z ต้องยืนอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นขนาน X แบบอย่างนี้ราคาสามารถจบรูปแบบได้เมื่อมันถึงเป้าหมาย (ตัวเลข Fibonacci Relationship)

 

 

 

2. รูปแบบที่ไม่สามารถจบได้

 

รูปบนหากคลื่น Z ลงมาหยุดอยู่ที่เส้นขนาน X แล้วปรับตัวขึ้นไปอย่าเพิ่งเปิดสถานะ Buy Position นะครับเพราะว่า Price Action อย่างนี้แสดงถึงรูปแบบที่ยังไม่สามารถจบได้มันจะต้องสร้างรูปแบบเพื่อลง ต่อตามทิศทางเดิม สรุปคือหากคลื่น Z มาหยุดอยู่ที่เส้นขนาน X มันจะไม่สามารถจบรูปแบบได้ครับ

รูปบนแสดงการไปต่อของคลื่น Z หลังจากวิ่งมาชนเส้นขนาน X แล้วปรับตัวขึ้น จากนั้นก็วิ่งต่อตามทิศทางเดิม

รูปบน หากราคาลงมาชนเส้นขนาน X มันจะปรับตัวเต็มที่ไม่เกิน 61.8% ของรูปแบบทั้งหมดแล้ววิ่งลงต่อตามทิศทางเดิม

 

 

 

*หลักการนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบการจบของรูป แบบที่ใช้ในทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งใช้ได้ทั้งรูปแบบปรับตัว (Correction) และ Impulsion ครับ

 

 

 

 

 

ส่วนเสริม 2 ใช้ดูว่าคลื่น Z ควรมีความยาวเท่าไร

 

- วิธีการคือดูรูปแบบของคลื่น Y ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งในทฤษฎี Elliott Wave นั้นค่อนข้างที่จะละเอียดและซับซ้อนเป็นอย่างมากสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้อ่าน เพิ่มเติมได้ในบทเรียน Elliott Wave เรื่อง Correction

 

- คลื่น Y นั้นภาษา Elliot Wave เราเรียกว่า Correction หรือคลื่นปรับตัว มีอยู่ 3 รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันคือ Flat หน้าตามันจะแบนๆ, Zigzag หน้าตาโดยรวมมันจะเป็นมุมแหลมๆ และสุดท้ายคือ Triangle หรือสามเหลี่ยมซึ่งต้องมี 5 คลื่นไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้

 

- ผมจะแยกผลลัพธ์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ หนึ่งแบบที่คลื่น Z ยาวเต็มที่ 100% ของ X และแบบที่สองคือคลื่น Z มีโอกาสยาวได้ถึง 161.8% ของคลื่น X

รูปบนแสดงคลื่น Z ยาวเต็มที่ 100% ของ X วิธีวิเคราะห์ให้ดูที่คลื่น Y ต้องเป็นรูปแบบ Zigzag หรือเป็นมุมแหลมๆดังรูปซ้ายสุด และอีกแบบคือเป็นรูปแบบ Triangle ดังสองรูปที่เหลือซึ่ง Triangle นี้ต้องดูให้แน่ใจว่ามันมี 5 คลื่นต้อง 5 คลื่นเท่านั้นไม่ใช่ 3 คลื่น หากเราพบว่าคลื่น Y เป็นรูปแบบดังภาพประกอบให้เราตั้ง Take Profit ไม่เกิน 100%

 

*หากคลื่น Y เป็นรูปแบบ Triangle และ Zigzag ไม่ได้หมายความว่ามันจะยาวเกิน 100% ไม่ได้ แต่ตามสถิติในทฤษฎี Elliott Wave แล้วมันมีโอกาสยาวเท่ากับคลื่น X หรือ 100% ของคลื่น X เท่านั้น

 

ต่อมาเป็นรูปแบบที่บ่งบอกว่าคลื่น Z ยาวถึง 161.8% ของคลื่น X แน่นอน

 

 

 

รูปบน หากคลื่น Y เป็นรูปแบบแบนๆหรือ Flat หรือมองแล้วเป็นไซเวย์ที่ขนานกันดังภาพประกอบ รูปแบบนี้คือ Flat เป็นรูปแบบที่บ่งบอกว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น ใหม่นี้สูงมาก ฉะนั้นคลื่น Z มีโอกาสยาวถึง 161.8% ของคลื่น X แน่นอน

*ไม่บ่อยครั้งนักที่คลื่น Y เป็นรูปแบบ Flat แล้วคลื่น Z จะยาวไม่ถึง 161.8% ของคลื่น X แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้น แต่ก็เ็ป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมาก 80-90% โดยประมาณคลื่น Z ต้องยาวถึง 161.8% ของคลื่น X

 

 

ให้ลองฝึกฝนดูครับ เมื่อคล่องแคล่วดีแล้วอาจใช้ร่วมกับ Indicator หรือเทคนิคอื่นๆก็ได้แล้วแต่เราจะพัฒนา ขอให้โชคดีในการเทรดทุกท่านครับ

 

Briefly Elliott Wave Method ถือเป็นทรัพย์สินของ www.advance-elliottwave.com