Dragon Pattern

 

Hump and Leg ขนาดของหลังและขามังกร

ระยะแรกที่ถือเป็นส่วนสำคัญของรูปแบบก็คือขนาดของหลังและขามังกร พยายามเทียบสัดส่วนให้ตรงกับทฤษฎีมากที่สุดครับ

รูปบนแสดงขนาดของหลังและขามังกรที่ถูกต้องตามทฤษฎี

- ขนาดของหลัง (Hump) จะต้องอยู่ระหว่าง 38.2-50% ของคอมังกรหรือระยะ AB นั่นเอง หรือพูดอีกอย่างหลังมังกรก็คือ Retracement 38.2-50% ของแนวโน้มก่อนหน้านั่นเองครับ

- ขนาดของขามังกร พอราคาขึ้นมาทำหลังมังกรเราก็จะได้ขาหน้า จากหลังมังกรราคาวิ่งกลับลงมากลายเป็นขาหลัง ตามทฤษฎีกำหนดใว้ว่าขาหลังจะต้องอยู่ระหว่าง 61.8-127% ของคอมังกร (AB) แสดงว่าขาหลังสามารถยาวกว่าคอมังกรได้ แต่ผมแนะนำว่าขาหลังควรจะสั้นกว่าคอ หรือถ้าขาหลังสั้นกว่าขาหน้าได้จะยิ่งดีครับ เพราะรูปแบบจะไปคล้ายกับ 5th Wave Failure จะยิ่งทำให้ระยะหางของมังกรพุ่งไปไกลและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ

 

จุดเข้าและจุดตัดขาดทุน

สำหรับจุดเข้าซื้อขายเพื่อทำกำไรนั้นให้เราขีดเส้นจากหัวมังกร ลากผ่านไปที่หลังมังกรก็จะได้เส้น AC ดังรูปก่อนหน้า แล้วรอให้ราคา Break เส้น AC นี้ครับ

รูปบนเมื่อราคา Breakout เส้น AC ก็เปิดสถานะ Buy จุดตัดขาดทุนตำราบอกว่าที่ Low ของขาหลังแต่ผมแนะนำว่าขาหน้าหรือขาหลังก็ได้เพราะสองตำแหน่งนี้ถือเป็นแนวรับที่สำคัญและใกล้เคียงกันครับ

รูปบนเป็นการเล่นในขาลงบ้าง (Short/Sell) เมื่อราคา Break Down เส้น AC ก็เปิดสถานะ Sell จุดตัดขาดทุนก็คือที่ยอดของขาทั้งสองครับ