T/L Method 1 Medial L

ต่อไปหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับมาหาเส้น Medial Line จะเกิด Effect อะไรขึ้น

 

รูปบนแสดงหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับถึงเส้น Medial Line ราคาจะตีกลับหาจุดเริ่มต้นของการ Swing ครั้งก่อนคือจุด C เป็นอย่างต่ำ

รูปบนแสดงหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับถึงเส้น Medial Line ราคาจะตีกลับหาจุดเริ่มต้นของการ Swing ครั้งก่อนคือจุด C เป็นอย่างต่ำ

รูปบนแสดงหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับถึงเส้น Medial Line ราคาจะตีกลับหาจุดเริ่มต้นของการ Swing ครั้งก่อนคือจุด C เป็นอย่างต่ำ

รูปบนแสดงหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับถึงเส้น Medial Line ราคาจะตีกลับหาจุดเริ่มต้นของการ Swing ครั้งก่อนคือจุด C เป็นอย่างต่ำ

รูปบนแสดงหากราคาไม่สามารถวิ่งกลับถึงเส้น Medial Line ราคาจะตีกลับหาจุดเริ่มต้นของการ Swing ครั้งก่อนคือจุด C เป็นอย่างต่ำ

ทั้งหมดก็คือการสร้างเส้น Medial Line

- Medial Line นี้จะเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งให้ราคาในเวลาต่อมา หากราคาสามารถทะลุ Medial Line ไปได้ก็ให้ระวังเพราะมีโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มสูง

- มีโอกาสอย่างน้อย 80% ที่ราคาจะกลับมาชนเส้น Medial Line นับเป็นจบ Cycle

- หากราคาไม่สามารถม้วนกลับมาหา Medial Line ได้มันจะเด้งกลับมาหาจุด C เป็นอย่างน้อย

- Medial Line จะเป็นพื้นฐานให้การวิเคราะห์ชั้นสูงในบทถัดๆไปรวมถึง Pitchforck ด้วย ฉะนั้นให้ฝึกสร้างในกราฟจริงย้อนหลังให้ชำนาญและสังเกตลักษณะ Action ของราคาที่ทำกับเส้น Medial Line (Price Action with Medial Line)

ในตอนที่ 2 เราจะเรียนเรื่อง Andrew' Pitchfork กันครับ

advance elliott wave .com