T/L Method 2 Pitchfork

รูปบนแสดงสัญญาณ Buy อีกรูป

รูปบนสัญญาณ Buy อีกรูป

 

Mini Medial Line

 

Mini Medial Line นั้นมีหลักการและวิธีสร้างไม่แตกต่างจาก Mini Medial Line แบบธรรมดา ซึ่งจะว่าไปมันก็คือ Medial Line นั่นเอง แต่สาเหตุที่เรียกมันว่า Mini Medial Line ก็เพราะเราสร้าง Medial Line แบบธรรมดาก่อน จากนั้นก็สร้าง Medial Line ตัวเล็กๆซ้อนไว้ใน Medial Line ตัวใหญ่อีกที จึงเป็นที่มาของชื่อ Mini Medial Line (Medial Line ตัวเล็กๆ)


บ่อยครั้งที่ Mini Medial Line เป็นตัวที่บอกสัญญาณนำ คือสัญญาณการเข้าซื้อขายจะปรากฏที่ Mini Medial Line ก่อนจากนั้นจึงมาเกิดที่ Medial Line ตัวใหญ่ ในกรณีนี้เราสามารถใช้เส้น Parallel Line เป็นจุดเข้าซื้อขายโดยไม่ต้องรอ Trigger Line ได้เลย อาจเรียกได้ว่า Mini Medial Line เป็นสัญญาณเตือนให้เราระวังตัวล่วงหน้าก็ได้ครับ

รูปบนแสดงการสร้าง Mini medial Line โดยใช้ช่วงการสวิงเล็กๆเป็นตำแหน่งในการสร้าง รูปนี้แสดงตัวอย่างวิธีการสร้าง Mini Medial Line เท่านั้น ในการใช้งานจริงต้องสร้าง Medial Line แบบธรรมดาหรือ Medial Line ตัวใหญ่ก่อนถึงจะสร้าง Mini Medial Line ได้

รูปบนแสดงราคา Break Out เส้น Parallel Line ของ Mini Medial Line ไปได้ทำให้สามารถใช้ Break Out ที่เส้น Parallel Line ของ Medial Line ตัวใหญ่เป็นจุด Buy ได้

รูปบนแสดงราคา Break Out เส้น Parallel Line ของ Mini Medial Line ไปได้ทำให้สามารถใช้ Break Out ที่เส้น Parallel Line ของ Medial Line ตัวใหญ่เป็นจุด Sell ได้