T/L Method 2 Pitchfork

รูปบนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาลักษณะ Channel โดยวิ่งอยู่ระหว่างเส้น Bottom Parallel Line และ Warning Line 1 อย่างไรก็ดีรูปแบบนี้ทำกำไรยากมากครับ (หากมองในมุมของ Trend Line Method)

รูปบนแสดงรูปแบบที่เหมาะสมในการทำกำไร กล่าวคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าราคาจะวิ่งลงอย่างรวดเร็วดังรูป แต่สิ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งคือเราสามารถเข้า-ออกตามเส้น Warning Line ได้ โดยใช้หลักการ Break Out (ตัด, ทะลุ) คือเข้าเมื่อราคา Break Out เส้น Warning Line ออกเมื่อราคาเกือบชนเส้น Warning Line ถัดไป ลองพิจารณาตามรูปครับ

รูปบนเป็นการแนะนำการ สร้าง Pitchfork โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น หากเราทราบหลักการแล้วการใช้โปรแกรมก็ไม่ใช่เรื่องยากลองขยับสักสองสามครั้ง ก็น่าจะเป็นแล้ว ในตัวอย่างผมใช้โปรแกรม Meta Trader V.4 ในการสร้าง ให้คลิกที่ Insert > Andrew’s Pitchfork เพื่อเรียกเครื่องมือออกมา จากนั้นคลิกที่จุด A และ B และ C ตามลำดับก็จะได้เครื่องมือ Pitchfork ส่วนเส้น Trigger Line ก็ใช้เครื่องมือ Trend Line ในการสร้างก็จะได้หน้าตาดังรูปบนครับ

ในตอนที่ 2 เรื่องการใช้งาน Pitchfork ก็จบเพียงเท่านี้ให้ฝึกสร้างและวิเคราะห์ให้คล่องแคล่วก็จะสามารถสังเกตสภาพ ตลาดแบบต่างๆได้เองครับ

Trend Line Method ยังไม่จบเท่านี้ติดตามต่อตอนหน้าครับ

advance elliott wave .com