T/L Method 3

Action Reaction Method 2

Step 1 Center Line

สำหรับ Center Line ในวิธีที่ 2 นั้นเหมือนกับวิธีแรกครับคืออาจจะเป็น Medial Line, Trendline หรือ Pivot Line ก็ได้ (ทบทวนที่ Trend Line Method Intro & Basic) แต่ต้องไม่ใช่ Parallel Line เช่น Upper-Lower Line ในรูปแบบ Pitch Fork

รูปบนแสดงการสร้างเส้น Center Line โดยใช้เส้นที่ลากจาก High มาหา Low

Step 2 Action Line

อย่าลืมคอนเซ็ปนะครับ Action คืออดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือของเส้น Center Line (เพราะกราฟเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา)
วิธีการก็คือหาจุด High หรือจุด Low ซึ่งอาจเป็นจุดพักตัวหรือกระจุกตัวของกราฟราคาที่อยู่ด้านซ้ายมือของ Center Line ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นก็ขีดเส้นผ่านจุดดังกล่าวให้ขนานกับเส้น Center line เท่านี้เราก็จะได้เส้นแม่แบบหรือเส้น Action Line แล้วครับ

รูปบนแสดงการสร้างเส้น Action Line

Step 3 Reaction Line

Reaction ก็คือผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือเป็นการทำนายอนาคตที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับ ฉะนั้นเส้น Reaction จะต้องอยู่ด้านขวามือของเส้น Center Line นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั่นเอง วิธีการก็คือให้ขีดเส้นที่ขนานกับเส้น Center line โดยวางใว้ด้านขวามือ (ของ Center Line) ระยะห่างระหว่างเส้น Reaction Line กับ Center Line จะต้องเท่ากับระยะห่างของเส้น Action Line กับ Center Line ดังรูปด้านล่าง จากนั้นเราก็สร้างเส้น Reaction Line เพิ่มอีกสัก 2 เส้น รวมแล้วก็จะได้ 3 เส้นโดยทุกเส้นมีระยะห่างเท่ากันหมด อันที่จริงแล้วจำนวนของเส้น Reaction นั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็น 3 เสมอไปคุณอาจสร้างแค่ 1 หรือ 2 เส้นก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ครับ

เส้น Reaction ก็จะเป็นแนวรับ-แนวต้านให้กับราคาครับ กล่าวคือเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้กับเส้น Reaction Line ก็ให้เราระวังว่าราคาอาจเด้งกลับ หรือถ้าไม่เด้งราคาก็จะหยุดพักตัวบริเวณเส้นดังกล่าวนี้ แต่หากว่าราคาสามารถหลุดหรือทะลุเส้น Reaction ไปได้มันก็จะหาวิ่งหาเส้น Reaction ถัดไปดังรูปด้านล่างครับ

รูปด้านบน (4 รูป) แสดงการสร้างเส้น Reaction Line

จบแล้วครับสำหรับการสร้างและใช้งาน Action-Reaction ตามแนวคิดของ Alan Andrews นอกจากการเรียนรู้หลักการแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือการฝึกฝนและใช้งานให้่ เกิดทักษะ ผมมักเจอคำถามว่า "ทำอย่างไรถึงจะเก่ง" ผมก็มักจะตอบซ้ำๆว่า "ฝึกฝนและฝึกฝนและก็ฝึกฝน"

advance elliott wave .com