แนะนำหนังสือน่าอ่านสำหรับนักลงทุน

 

  • บางเล่มอาจไม่มีวางขายแล้ว ลองเสิร์ทหาในร้านค้าออนไลน์น่าจะยังมีขายอยู่ครับ
  • สำหรับเว็บไซตของศาสตราจารย์ Suri Duddella เข้าตามนี้ครับ www.surinotes.com